Tentang

Logo

LOGO DAN MARS SEMINARI

§1 Logo Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret 

 

 

1º     Nama: Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret

2º    Logo Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret berbentuk lingkaran bundar dengan warna dasar merah. Di dalam lingkaran bundar itu terdapat bangunan kapela dengan sebuah pintu masuk yang tiang tengahnya menyatu dengan salib. Pada pelataran kapela yang bergambar hijau terdapat dua buah kunci dalam posisi silang satu sama lain.

 

3º Logo Seminari bebentuk bulat yang dilingkari oleh dua garis berwarna biru yang satu di bagian dalam dan yang lain di bagian luar melambangkan kesetiaan dalam membangun persatuan dan kesatuan internal seminari dalam masa formasi dan eksternal seminari dalam masa pelayanan sebagai kekuatan yang handal

4º Di tengah dua lingkaran berwarna biru itu tertulis Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret dengan warna dasarnya dalah putih yang melambangkan formasi di seminari dibangun di atas kedisiplinan dan kesalehan klerikal untuk menghasilkan calon pelayan tertahbis diosesan yang unggul.

5º Bangunan kapela dan pintu masuk di bawah salib dengan warna dasar merah melambangkan detak jantung dan pusat formasi seminari pada doa, ibadat dan Ekaristi dengan salib sebagai kekuatan salvivis dan kemartiran sebagai semangat dasarnya.

6º Dua kunci dalam posisi silang yang berwarna kuning melambangkan ajaran iman yang berkharakter apostolis dalam diri Santo Petrus sebagai Pemegang Kunci Kerajaan Sorga yang menjadi Pelindung Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus Ritapiret

7º Lantai bertangga yang berwarna hijau melambangkan bangunan tahapan-tahapan pendidikan dan pembinaan yang handal di seminari mulai dari Tahun Orientasi Rohani, Tahun Filsafat, Tahun Orientasi Pastoral dan Tahun Teologi yang harus dilalui oleh calon pelayan terthabis diosesan dengan penuh optimisme dan harapan untuk menjadi pelayan tertahbis yang unggul.

§2  Seminari Tinggi Interdiosesan Santo Petrus memiliki Mars yang berjudul “Ritapiret Namamu” yang diciptakan oleh Wempi Mukin.